SLO | ENG

Delavnica »Priprava na poročanje« IMT, Lepi pot 11, Ljubljana, 16.02.2017

Na IMT je bila, dne 16.02.2017, izvedena delavnica »Priprava na poročanje«.
Namen delavnice je bil priprava na prvo poročanje za obdobje od 1.8.2016 do 31.3.2017. Glavne teme delavnice so bile cilji in vsebina poročanja, proces poročanja in roki, dokumentacija in obrazci, naloge in odgovornosti po partnerjih ter posebnosti in opozorila. Po diskusiji je sledil zaključek z dogovori.

Projektni partnerji

V konzorciju je 16 partnerjev