SLO | ENG

Delavnica z računovodji IMT, Ljubljana, 26.10.2016

Izvedena je bila delavnica z računovodji, ki j potekala na IMT dne 26.10.2016 od 10 do 12 ure.
Sestanek je bil namenjen predvsem seznanitvi strokovnih sodelavcev, ki skrbijo za administracijo programa o predpisanih obrazcih in načinu poročanja za program MARTINA. Sestanek je vodil Tomaž Vidonja -  podjetje Eurocon, ki udeležencem najprej predstavil program MARTINA tako z vsebinske kot finančne plati. Nato je sledilo informiranje o vodenju, organizaciji, poročanju, komunikaciji, informiranju in diseminaciji programa. Na delavnici so udeleženci razpravljali tudi o spremljanju financ. Poudarek je bil tudi na upravičenih stroških programa, dokazilih in zunanjih izvajalcih ter avansu, ki so ga zahtevali štirje partnerji. Po uvodnem delu so bila vprašanja in odgovori oziroma razprava na tematiko poročanja. Vprašanja so se največkrat dotikala lastnega sofinanciranja, stroškov dela, upravičenih stroškov in podobno. Na delavnici so bili predstavljeni obrazci, ki jih partnerji uporabljajo za finančne in druge obračune.

Projektni partnerji

V konzorciju je 16 partnerjev