SLO | ENG


O projektu
Začetek projekta:
Zaključek projekta:
Vrednost projekta:
Partnerjev:
01.08.2016
31.07.2019
9,63 mio EUR
16
Načrtovanje in snovanje idej

Razvoj materialov je ključnega pomena za tehnološki in ekonomsko-socialni napredek družbe. Jeklo in aluminij sta in ostajata med najpogosteje uporabljanimi materiali v inženirskih aplikacijah z odličnimi lastnostmi, dostopnostjo in reciklabilnostjo. Vedno večji pomen dobivajo multikomponentni materiali, ki omogočajo združevanje lastnosti različnih materialov. Osrednji cilj programa je skozi celovit multidisciplinarni pristop raziskati možnosti razvoja novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij za nove zahtevne aplikacije. Program neposredno podpira prednostno področje (S)INDUSTRIJA 4.0 in domeno Razvoj materialov kot končnih produktov.

Razvili bomo visokotrdnostna jekla in aluminijeve zlitine s ciljem doseganja lastnosti materialov, ki so ključne za nove aplikacije v avtomobilski industriji za zmanjševanje teže vozil in s tem povezanega CO2 odtisa in rabe energije tako pri proizvodnji kot tudi uporabi vozil. Pri multikomponentnih materialih bomo izkoristili prednost enostavnosti uporabe polimernih materialov in specifične lastnosti kovinskih materialov. Z uvajanjem novih materialov bomo razvili napredne tehnologije izdelave in preoblikovanja, s čimer bomo postavili nove zahteve za orodja in orodna jekla. Poleg samih lastnosti orodnih jekel nam bosta izziv tudi pravilna razporeditev teh lastnosti v orodju ter senzorika, ki omogoča nadzor nad obratovalnimi razmerami orodja. Zaradi vse bolj zahtevnih oblik orodij, bomo v okviru programa raziskovali inovativne postopke 3D tiskanja orodij..
Program

Rezultat programa bodo prototipi orodnih jekel. Njihove lastnosti in tudi primernost 3D tiskanja orodij bomo preizkusili na prototipih orodij. Rezultat programa bodo tudi prototipi visokotrnostnih jekel, gnetnih in livnih aluminijevih zlitin ter prototipi novih multikomponentnih materialov s specifičnimi lastnostmi. Njihove lastnosti bomo preizkusili in optimizirani na vzorčnih primerih komponent iz avtomobilske in elektro industrije, s katero se horizontalno povezuje.

Osnovni koncept programa MARTINA skozi vidik RRI verig in mreže vrednosti.


Osnovni inovativni potencial programa in konzorcija partnerjev je v povezanosti treh ključnih področij: različnih materialov, novih orodjih ter inovativnih tehnologijah obdelave in predelave.
Globalni trendi razvoja materialov so usmerjeni v nove multifunkcionalne visokotrdnostne materiale, ki omogočajo razvoj novih aplikacij ob manjši porabi osnovnih surovin, manjši porabi energentov, z boljšo reciklabilnostjo in zmanjšanim vplivom na onesnaževanje okolja. V Evropi se danes izdela 15 mio osebnih avtomobilov. Zmanjšanje mase vozil je tako ključnega pomena za globalno zmanjšanje porabe goriva oziroma energije in s tem povezanim zmanjšanjem izpustov škodljivih emisij in CO2. Zmanjšanje mase vozila dosegamo z zmanjšanjem mase prav vsakega sklopa v vozilu, kar zahteva uporabo novih materialov z boljšimi mehanskimi lastnostmi oziroma povsem novo kombinacijo specifičnih lastnosti, ob nespremenjenih voznih in predvsem varnostnih lastnostih.
Projektni partnerji

V konzorciju je 16 partnerjev