SLO | ENG

Raziskovalno razvojni projekti

Brošura MARTINA

Program MARTINA sestavlja šest raziskovalno razvojnih projektov (RRP), ki so med seboj povezani in skupaj prispevajo  k uresničevanju vizije programa:

  • RRP1 – Napredna orodna jekla za inovativna orodja naslednje generacije
  • RRP 2 – Nova visoko trdna jekla
  • RRP 3 – Napredne aluminijeve zlitine z izboljšanimi lastnostmi
  • RRP 4 – Multikomponentni materiali, duroplastni in termoplastni kompoziti
  • RRP 5 – AM, 3D tisk in inovativne tehnologije obdelave materialov za končno uporabo
  • RRP 6 – Razvoj prototipov

RRP1

RRP1 je namenjen raziskavam na področju novih, naprednih materialov, iz katerih se izdelujejo orodja za delo v kovinski industriji, ki se bodo v ER fazi nadaljevale v razvoju prototipa novega orodnega jekla ter iz tega razvitih prototipov inovativnih orodij naslednje generacije. Gre za orodna jekla, ki imajo posebne zahteve in specifične lastnosti glede na področja uporabe. Sem sodijo orodna jekla za delo v vročem in jekla za oblikovanje plastike. Pri tem bo poseben poudarek na izzivih in priložnostih na izboljšanju tako snovnih lastnosti (toplotna prevodnost, temperaturna stabilnost, odpornost na toplotno in mehansko utrujanje, toplotne lastnosti in površinska obdelovalnost), kot tudi funkcionalnih lastnosti (gradientne lastnosti, kompatibilnost z drugimi materiali in varivost) orodnih jekel ter orodij za delo v vročem. Prav tako prihaja do čedalje večjih zahtev tudi na področju orodnih jekel za izdelavo orodij za delo v hladnem in ne nazadnje za brizganje plastičnih mas.

RRP2

RRP2 je usmerjen v raziskave  na področju visoko trdnih jekel in postopkov izdelave le-teh, vključno s tehnologijami njihovega preoblikovanja.  Moderni trendi v avtomobilski industriji zahtevajo uporabo lahkih materialov, oziroma zmanjševanje teže komponent, s čimer se znižuje poraba goriva in CO2 odtis. Zmanjševanje teže  pomeni potrebo po izboljševanju mehanskih lastnosti uporabljenih materialov. Sama konstrukcija avtomobila zahteva zelo raznoliko kombinacijo materialov z različnimi lastnostmi.

RRP3

RRP3 je posvečen raziskavam na področju aluminijevih zlitin za avtomobilsko industrijo, s poudarkom na doseganju boljših mehanskih lastnosti. Aluminij in aluminijeve zlitine predstavljajo enega izmed tehnično najbolj zanimivih materialov. Zaradi svojih lastnosti se aluminij uporablja tako za izdelavo vsakdanjih izdelkov, kakor tudi izdelkov za zahtevno industrijsko rabo. Uporaba aluminija in zlitin v tako imenovanih »lahkih konstrukcijah« je vedno pomembnejša zaradi prihrankov energentov in zmanjšanja vpliva na okolje.

RRP4

Multikomponentni polimerni materiali, termo in duroplastične sestave, kot so polimerne kompozitne mešanice makro/mikro/nano-sestavin, večplastne hibridne strukture in plastomagneti, vezani s termoset vezivom, so nov razred materialov, ki s svojimi odličnimi končnimi lastnostmi predstavljajo tehnološke preboje v najrazličnejših industrijskih panogah: napredna embalaža v kozmetični, farmacevtski in prehrambni industriji, vezne ali matrične komponente v tekstilni in avtomobilski industriji, beli tehniki, biomedicini, itd. Razvoj inovativnih multikomponentnih materialov v osnovi pomeni sposobnost združevanja različnih polimernih materialov, plasti, sestavnih delov ali dodatkov, da se doseže vzajemni učinek lastnosti posameznih komponent v izboljšani funkcionalnosti končnih izdelkov. Glavne zahteve trga po inovativnih materialih se nagibajo k iskanju alternativnih rešitev, ki bodo v končnem prispevale k lažjim produktom, fizikalnim, mehanskim in toplotnim materialnim izboljšavam, zaviranju gorenja, UV odpornosti, zmanjšani prepustnosti za pline, vlago in ogljikovodike, krčenju in estetskim produktnim deformacijam, samočistilni in antimikrobni površinski sposobnosti, feromagnetnim lastnostim, električni prevodnosti. itd.

RRP5

RRP5 je posvečen raziskavam na področju naprednih tehnologij obdelave materialov z različnimi cilji uporabe. Posveča se dvema glavnima poljema, ki jih predstavljata AM – »additive manufacturing« ter 3D tisk kovinskih prahov ter manj raziskanemu področju. V svetu je postal 3D tisk stalnica in dobra praksa tudi pri izdelavi kompleksnejših industrijskih komponent. Kljub temu pa na področju 3D tiska kovin ostaja še mnogo neznank in hkrati kopica priložnosti, ki jih tehnologija in materiali ponujajo, tudi v kombinaciji različnih kovinskih materialov ter kovinskih in nekovinskih materialov.

RRP6

RRP6 je v programu edini projekt od šestih, ki je namenjen eksperimentalnemu razvoju in vključuje kot glavno aktivnost pripravo in razvoj prototipov, ter njihovo analizo in testiranje v nadzorovanih okoljih  na glavnih področjih programa, ki so posledica aktivnosti industrijskih raziskav v RRP1-RRP5. Prototipi v projektu bodo modelirani in razviti na osnovi rezultatov opravljenih industrijskih raziskav, pridobljenega znanja, analitskih in testnih poročil, inženirskih priporočil, specifikacij novih kemijskih sestav materialov ter specifikacij in modelov tehnoloških postopkov in postopkov izdelave ter obdelave novih materialov ter drugih rezultatov.


Projektni partnerji

V konzorciju je 16 partnerjev