SLO | ENG

Skupen sestanek vseh partnerjev RRI programa GH Bernardin, Portorož, 29.09.2016

V okviru mednarodne konference ICM&T 2016, je bil izveden skupen sestanek vseh partnerjev RRI programa MARTINA, ki je potekal 29.9.2016 v GH Bernardin v Portorožu.
 Glavni namen sestanka je bil seznanitev vseh partnerjev programa MARTINA s predstavitvijo raziskovalno-razvojnih projektov (RRP). Vodja programa Matjaž Godec je imel uvodni nagovor in predstavitev programa iz vidika celovite vsebinske zgodbe, idej in skupnega cilja. Predstavil je tudi obsega sofinanciranja in zahtevanih zasebnih virov. Nato so vodje RRP-jev predstavili raziskovalno-razvojne projekte od RRP1 do RRP6. Sledilo je informiranje o vodenju programa in njegovem izvajanju, ki ga je predstavil Tomaž Vidonja, Eurocon. Na koncu je bilo kar nekaj časa rezerviranega za vprašanja, odgovore, ideje in predloge.


Projektni partnerji

V konzorciju je 16 partnerjev