SLO | ENG

Skupščina vseh partnerjev RRI programa Portorož, GH Bernardin, 19.10.2017

Vsako leto IMT organizira mednarodno konferenco o materiali in tehnologijah, ki je letos tradicionalno v GH Bernardin v Portorožu od 16. do 19. oktobra 2017 in je že 25 po vrsti.
Na  Mednarodni konferenci o materialih in tehnologijah (25. ICM&T) se srečujejo znanstveniki z inštitutov in univerz skupaj s strokovnjaki iz industrije s področij kovinskih materialov, anorganskih in polimernih materialov ter nanomaterialov, z željo po čim boljšem prenosu znanja iz bazične v aplikativno znanost z visoko dodano vrednostjo. Namen konference je tudi odprt dialog med industrijo in njenimi potrebami ter raziskovalno sfero.

Ta dogodek bomo tudi letos izkoristili za skupen sestanek vseh šestnajstih konzorcijskih partnerjev nacionalnega programa MARTINA. Sestanek je načrtovan dne 19.10.2017, ravno tako v GH Bernardin v Portorožu, od 9 do 12 ure. Tokratna osrednja vsebinska tema sestanka bo RRP6 Razvoj prototipov. V okviru tokratnega sestanka je predvidena tudi skupščina programa MARTINA.

RRP6 je v programu edini projekt od šestih, ki je namenjen eksperimentalnemu razvoju in vključuje kot glavno aktivnost pripravo in razvoj prototipov, ter njihovo analizo in testiranje v nadzorovanih okoljih  na glavnih področjih programa, ki so posledica aktivnosti industrijskih raziskav v RRP1-RRP5. Iz tega izhajajo tudi glavni cilji RRP6, ki so:

•    Prototipa novih materialov na področju orodnih jekel
•    Prototip novega materiala na področju visoko trdnih jekel
•    Prototip novega materiala na področju aluminijevih zlitin
•    Prototip modela končnega polizdelka multikomponentne materialne sestave
•    Prototip magnetnega obročka iz duroplasta z novimi lastnostmi
•    Prototip orodja za delo s plastiko iz novega jekla po postopku AM/3D tiska

Cilj delavnice je proaktivna priprava na RRP6, ki bo sledil industrijskim raziskavam, ki potekajo v okviru RRP1 do RRP6. S tem se program ciljno usmerja v uporabnost rezultatov in praktično izvedbo prototipov, ki bodo ključni pri kasnejšem prenosu tehnologij in izdelkov na trg. Delavnico bo vodil g. Tomaž Savšek iz TPV.

Poleg tega bo, v okviru sestanka MARTINA in v okviru ICM&T konference, potekala tudi sekcija 3D tiska, z enim vabljenim predavanjem Lucy Greinger iz podjetja Renishaw iz Velike Britanije in s tremi domačimi predavanji.


Projektni partnerji

V konzorciju je 16 partnerjev