MARTINA
MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije
Napredni materialiProjekti
SLO | ENG


Izhodiščna interdisciplinarna ideja programa


Obstoječi materiali in tehnologije izdelave posamezno in ločeno ne zadovoljujejo naraščajočih potreb družbe in s tem omejujejo razvoj novih aplikacij z vse ostrejšimi zahtevami. Program temelji na razvoju novih naprednih večfunkcionalnih materialov in tehnologij izdelave inženirskih komponent. Za razvoj in kasnejšo proizvodnjo naprednih materialov potrebujemo zahtevne postopke izdelave in preoblikovanja, kar postavlja nove zahteve za orodja in posledično orodna jekla. Aktivnost, ki povezuje celoten program in cilje posameznih RRP-jev je tako razvoj novega orodnega jekla in raziskava možnosti uporabe novih tehnologij izdelave inovativnih orodij.
Skupna strateška ideja programa je trajneje povezovati raziskave, razvoj in inovacije na treh področjih in sicer različnih materialih, orodjih ter tehnologijah za izdelavo in obdelavo materialov ter njihovo povezovanje.Tak način razmišljanja in dela tudi omogoča trajnostne in celovitejše rešitve.

Več informacij

Naši projekti

BROŠURA MARTINA

RRP1

Napredna orodna jekla za inovativna orodja naslednje generacije.

RRP2

Nova visoko trdna jekla.


RRP3

Napredne aluminijeve zlitine z izboljšanimi lastnostmi.

RRP4

Multikomponentni materiali, duroplastni in termoplastni kompoziti.

RRP5

AM, 3D tisk in inovativne tehnologije obdelave materialov za končno. uporabo

RRP6

Razvoj prototipov.Projektni partnerji

V konzorciju je 16 partnerjev